Periodiska Systemet > Lista: Alla grupperna i det periodiska systemet

Lista: Alla grupperna i det periodiska systemet


Bild på Guld

Guld är en mineral som tillhör övergångsmetaller och ingår i grupp 11.

Vilka grupper finns det i det periodiska systemet?

Som ni ser på det periodiska systemet så har varje lodrät (vertikal, upp-ner) rad på kartan en siffra. Denna siffra symboliserar varje grupp i det periodiska systemet.

Då ser ni även att det finns 18 st grupper i det periodiska systemet.

Varje ämne inom samma grupp har liknande kemiska och fysikaliska egenskaper och det är just därför varje grundämne har sin plats just där.Alla grupperna i det periodiska systemet:

Grupp 1:

Väte - H
Litium - Li
Natrium - Na
Kalium - K
Rubidium - Rb
Cesium - Cs
Francium - Fr

Grupp 1 innehåller mestadels alkalimetaller.


Grupp 2:

Beryllium - Be
Magnesium - Mg
Kalcium - Ca
Strontium - Sr
Barium - Ba
Radium - Ra

Grupp 2 innehåller alla alkaliska jordartsmetallerna.


Grupp 3:

Skandium - Sc
Yttrium - Y
Lutetium - Lu
Lawrencium - Lr


Grupp 4:

Titan - Ti
Zirkonium - Zr
Hafnium - Hf
Rutherfordium - Rf


Grupp 5:

Vanadin - V
Niob - Nb
Tantal - Ta
Dubnium - Db


Grupp 6:

Krom - Cr
Molybden - Mo
Volfram - W
Seaborgium - Sg


Grupp 7:

Mangan - Mn
Teknetium - Tc
Rhenium - Re
Bohrium - Bh


Grupp 8:

Järn - Fe
Rutenium - Ru
Osmium - Os
Hassium - Hs


Grupp 9:

Kobolt - Co
Rodium - Rh
Iridium - Ir
Meitnerium - Mt


Grupp 10:

Nickel - Ni
Palladium - Pd
Platina - Pt
Darmstadtium - Ds


Grupp 11:

Koppar - Cu
Silver - Ag
Guld - Au
Röntgenium - Rg

Ämnena grupp 11 brukar kallas för myntmetaller då många mynt präglas av dessa ädla metaller.


Grupp 12:

Zink - Zn
Kadmium - Cd
Kvicksilver - Hg
Copernicium - Cn

Grupp 12 brukar även kallas för Zinkgruppen.


Grupp 13:

Bor - B
Aluminium - Al
Gallium - Ga
Indium - In
Tallium - Tl

Grupp 13 brukar även kallas för Borgruppen.


Grupp 14:

Kol - C
Kisel - Si
Germanium - Ge
Tenn - Sn
Bly - Pb
Flerovium - Fl

Grupp 14 brukar även kallas för Kolgruppen.


Grupp 15:

Kväve - N
Fosfor - P
Arsenik - As
Antimon - Sb
Vismut - Bi

Grupp 15 brukar även kallas för Kvävegruppen.


Grupp 16:

Syre - O
Svavel - S
Selen - Se
Tellur - Te
Polonium - Po

Grupp 16 brukar även kallas för Syregruppen eller Kalkogener.


Grupp 17:

Fluor - F
Klor - Cl
Brom - Br
Jod - I
Astat - At
Ununseptium - Uus
Tenness - Ts


Grupp 18:

Helium - He
Neon - Ne
Argon - Ar
Krypton - Kr
Xenon - Xe
Radon - Rn
Ununoktium - Uuo
Oganesson - OgGrundämnen som inte finns med i dessa 18 st grupper är:

Aktinium - Ac
Americium - Am
Berkelium - Bk
Californium - Cf
Cerium - Ce
Curium - Cm
Dysprosium - Dy
Einsteinium - Es
Erbium - Er
Europium - Eu
Fermium - Fm
Gadolinium - Gd
Holmium - Ho
Lantan - La
Livermorium - Lv
Mendelevium - Md
Neodym - Nd
Neptunium - Np
Nobelium - No
Plutonium - Pu
Praseodym - Pr
Prometium - Pm
Protaktinium - Pa
Samarium - Sm
Terbium - Tb
Torium - Th
Tulium - Tm
Ununpentium - Uup
Moskovium - Mc
Ununtrium - Uut
Nihonium - Nh
Uran - U
Ytterbium - Yb

Se även listan på grundämnen som har svenska upptäckare!View Periodic Table

Grupp
Period

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

H

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

He

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

3

Li

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

4

Be

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5

B

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

6

C

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

7

N

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

8

O

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

9

F

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

10

Ne

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

11

Na

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

12

Mg

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13

Al

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

14

Si

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

15

P

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

16

S

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

17

Cl

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

18

Ar

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

19

K

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

20

Ca

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

21

Sc

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

22

Ti

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

23

V

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

24

Cr

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

25

Mn

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

26

Fe

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

27

Co

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

28

Ni

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

29

Cu

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

30

Zn

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

31

Ga

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

32

Ge

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

33

As

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

34

Se

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

35

Br

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

36

Kr

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

37

Rb

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

38

Sr

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

39

Y

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

40

Zr

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

41

Nb

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

42

Mo

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

43

Tc

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

44

Ru

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

45

Rh

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

46

Pd

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

47

Ag

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

48

Cd

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

49

In

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

50

Sn

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

51

Sb

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

52

Te

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

53

I

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

54

Xe

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

55

Cs

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

56

Ba

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

 

*

72

Hf

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

73

Ta

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

74

W

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

75

Re

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

76

Os

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

77

Ir

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

78

Pt

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

79

Au

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

80

Hg

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

81

Tl

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

82

Pb

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

83

Bi

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

84

Po

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

85

At

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

86

Rn

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

87

Fr

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

88

Ra

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

 

**

104

Rf

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

105

Db

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

106

Sg

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

107

Bh

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

108

Hs

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

109

Mt

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

110

Ds

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

111

Rg

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

112

Cn

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

113

Nh

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

114

Fl

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

115

Mc

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

116

Lv

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

117

Ts

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.

118

Og

Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer.
Skriv ut periodiska systemet
Teckenförklaring
1. H - Väte 2. He - Helium 3. Li - Litium 4. Be - Beryllium 5. B - Bor 6. C - Kol 7. N - Kväve 8. O - Syre 9. F - Fluor 10. Ne - Neon 11. Na - Natrium 12. Mg - Magnesium 13. Al - Aluminium 14. Si - Kisel 15. P - Fosfor 16. S - Svavel 17. Cl - Klor 18. Ar - Argon 19. K - Kalium 20. Ca - Kalcium 21. Sc - Skandium 22. Ti - Titan 23. V - Vanadin 24. Cr - Krom 25. Mn - Mangan 26. Fe - Järn 27. Co - Kobolt 28. Ni - Nickel 29. Cu - Koppar 30. Zn - Zink 31. Ga - Gallium 32. Ge - Germanium 33. As - Arsenik 34. Se - Selen 35. Br - Brom 36. Kr - Krypton 37. Rb - Rubidium 38. Sr - Strontium 39. Y - Yttrium 40. Zr - Zirkonium 41. Nb - Niob 42. Mo - Molybden 43. Tc - Teknetium 44. Ru - Rutenium 45. Rh - Rodium 46. Pd - Palladium 47. Ag - Silver 48. Cd - Kadmium 49. In - Indium 50. Sn - Tenn 51. Sb - Antimon 52. Te - Tellur 53. I - Jod 54. Xe - Xenon 55. Cs - Cesium 56. Ba - Barium 57. La - Lantan 58. Ce - Cerium 59. Pr - Praseodym 60. Nd - Neodym 61. Pm - Prometium 62. Sm - Samarium 63. Eu - Europium 64. Gd - Gadolinium 65. Tb - Terbium 66. Dy - Dysprosium 67. Ho - Holmium 68. Er - Erbium 69. Tm - Tulium 70. Yb - Ytterbium 71. Lu - Lutetium 72. Hf - Hafnium 73. Ta - Tantal 74. W - Volfram 75. Re - Rhenium 76. Os - Osmium 77. Ir - Iridium 78. Pt - Platina 79. Au - Guld 80. Hg - Kvicksilver 81. Tl - Tallium 82. Pb - Bly 83. Bi - Vismut 84. Po - Polonium 85. At - Astat 86. Rn - Radon 87. Fr - Francium 88. Ra - Radium 89. Ac - Aktinium 90. Th - Torium 91. Pa - Protaktinium 92. U - Uran 93. Np - Neptunium 94. Pu - Plutonium 95. Am - Americium 96. Cm - Curium 97. Bk - Berkelium 98. Cf - Californium 99. Es - Einsteinium 100. Fm - Fermium 101. Md - Mendelevium 102. No - Nobelium 103. Lr - Lawrencium 104. Rf - Rutherfordium 105. Db - Dubnium 106. Sg - Seaborgium 107. Bh - Bohrium 108. Hs - Hassium 109. Mt - Meitnerium 110. Ds - Darmstadtium 111. Rg - Röntgenium 112. Cn - Copernicium 113. Nh - Nihonium 114. Fl - Flerovium 115. Mc - Moskovium 116. Lv - Livermorium 117. Ts - Tenness 118. Og - Oganesson
Färgförklaring
Bokstavsordning
Aktinium - Ac Aluminium - Al Americium - Am Antimon - Sb Argon - Ar Arsenik - As Astat - At Barium - Ba Berkelium - Bk Beryllium - Be Bly - Pb Bohrium - Bh Bor - B Brom - Br Californium - Cf Cerium - Ce Cesium - Cs Copernicium - Cn Curium - Cm Darmstadtium - Ds Dubnium - Db Dysprosium - Dy Einsteinium - Es Erbium - Er Europium - Eu Fermium - Fm Flerovium - Fl Fluor - F Fosfor - P Francium - Fr Gadolinium - Gd Gallium - Ga Germanium - Ge Guld - Au Hafnium - Hf Hassium - Hs Helium - He Holmium - Ho Indium - In Iridium - Ir Jod - I Järn - Fe Kadmium - Cd Kalcium - Ca Kalium - K Kisel - Si Klor - Cl Kobolt - Co Kol - C Koppar - Cu Krom - Cr Krypton - Kr Kvicksilver - Hg Kväve - N Lantan - La Lawrencium - Lr Litium - Li Livermorium - Lv Lutetium - Lu Magnesium - Mg Mangan - Mn Meitnerium - Mt Mendelevium - Md Molybden - Mo Moskovium - Mc Natrium - Na Neodym - Nd Neon - Ne Neptunium - Np Nickel - Ni Niob - Nb Nobelium - No Oganesson - Og Osmium - Os Palladium - Pd Platina - Pt Plutonium - Pu Polonium - Po Praseodym - Pr Prometium - Pm Protaktinium - Pa Radium - Ra Radon - Rn Rhenium - Re Rodium - Rh Rubidium - Rb Rutenium - Ru Rutherfordium - Rf Röntgenium - Rg Samarium - Sm Seaborgium - Sg Selen - Se Silver - Ag Skandium - Sc Strontium - Sr Svavel - S Syre - O Tallium - Tl Tantal - Ta Tellur - Te Tenn - Sn Teknetium - Tc Tenness - Ts Terbium - Tb Titan - Ti Torium - Th Tulium - Tm Ununoktium - Uuo Ununpentium - Uup Ununseptium - Uus Ununtrium - Uut Uran - U Vanadin - V Vismut - Bi Volfram - W Väte - H Xenon - Xe Ytterbium - Yb Yttrium - Y Zink - Zn Zirkonium - Zr